درباره ما

ما به شما قدرت خلاقیت می‌دهیم.
1390

ما از زمان تاسیس خود را متعهد به ایجاد تغییرات معنادار در طراحی داخلی خانه دانسته ایم.

شـرکت طراحـان دیمـان، پیشرو در طراحی و تولیـد مبلمـان و مصنوعات چوبی سبک نئوکلاسیک در سـال ۱۳۹۱ توسـط ساناز قربانی و سینا قربانی تاسـیس شـد .
در مدت ۱۱سـال، ماموریت خود را همواره بر مبنای ارزش گذاری بـر شـیوه زندگـی مخاطبـان بنا نهاده است.

image 58 3 1

در دیمان همواره ، تمام تلاش ما برای تولید بهترین محصول ممکن است و پیوسته اشتیاقی بی پایان برای تولید و تنوع بیشتر بر پایه ی شناخت نیاز و هدف مشتری داریم .

طراحــان دیمــان بــا طراحــی نئوکالســیک همــراه بــا بهتریــن و بــا کیفیــت تریــن متریــال روز دنیــا و جدیدتریــن تکنیــک هــای تولیــد بــا اســتفاده از متخصــص تریــن اســتادکارها تضمیــن میکنــد کــه دیمــان بــرای نســل هــا بــا شــما همــراه باشــد.

سبد خرید
ورود
برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید تایپ کنید.